Menü Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatait a 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft. (székhely: 11121 Budapest, Rege út 11/A; cégjegyzékszám: 01-09-926669; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 14932995-2-43; a továbbiakban: “Adatkezelő”) bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

2. Személyes adatainak megadásával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatait (kötelező adatok: név, e-mail cím, születési idő, város, nem; opcionálisan megadható adatok: lakcím, telefonszám, foglalkozás, iskolai végzettség, nettó jövedelem) az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, azok az Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek és azokat az Adatkezelő – az Ön esetleges írásbeli tiltási nyilatkozatáig – a „Hogyan legyek jó nő?” elnevezésű tematikus közösségi oldallal (a továbbiakban: „Jónő Klub”), illetve az annak keretében megszervezett nyereményjátékokkal, Jónő Klubkártyával, valamint a hogyanlegyekjono.hu oldalon található webáruházban történő vásárlással kapcsolatos kommunikáció céljából, továbbá marketing kommunikációs célból (ideértve az elektronikus hírlevél küldését is) az adatok megadásától számított legfeljebb 5 évig kezelje, illetve szerződéses partnerei felé továbbítsa annak érdekében, hogy azok termékeik és szolgáltatásaikhoz kapcsolódó kedvezmények felhasználásának feltételeiről tájékoztathassák, valamint a megadott e-mail elérhetőségükön közvetlenül kapcsolatban léphessenek Önnel, kivéve, ha Ön az adatainak törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott ideig kezelje.

3. Az Adatkezelő a fenti cél érdekében adatfeldolgozóként is funkcionál: 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft. ( 1121 Budapest, Rege út 11/A; cégjegyzékszám: 01-09-926669; adószám: 14932995-2-43; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága); a továbbiakban: “Adatfeldolgozó”)

4. Tájékoztatjuk, hogy adatainak megadása önkéntes, azonban a Jónő Klubban való részvétel, illetve a webáruházban történő vásárlás feltétele. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő a személyes adatokat a nyilvántartásából törli. Az Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80419/2014.

5. A hogyanlegyekjono.hu weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre), illetve statisztikai célokra kerül tárolásra. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze. Az anonim látogató azonosító mint jelsorozat (cookie/süti) - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy  az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

6. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az Ön által megadott személyes adatait bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

7. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

8. Önnek bármikor lehetősége van, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését vagy törlését. Amennyiben személyes adatainak módosítását kéri, illetve információt kíván kérni adatai kezeléséről és ezzel kapcsolatos jogairól, ezt a 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft. - 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. postai címre küldött írásbeli nyilatkozattal, vagy az info@hogyanlegyekjono.hu e-mail címre küldött e-mail útján teheti meg. Kérjük, a beazonosítás miatt mindig adja meg pontos személyes adatait!

9. Ezen kívül Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.