Menü Menü

Felhasználási Feltételek

1. A Jónő Klub program

A 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft. (székhely: 1121 Budapest, Rege út 11/A.; cégjegyzékszám: 01-09-926669; a továbbiakban: „Szervező”) „Jónő Klub"elnevezésű programot (a továbbiakban: „Jónő Klub”) hoz létre a hogyanlegyekjono.hu weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”), amelynek keretében rendszeresen meghirdetésre kerülnek a Weboldal és a Jónő Klubhoz tartozó "Hogyan legyek jó nő?" elnevezésű Facebook oldal látogatóinak szóló kedvezmények, termékek, szolgáltatások, illetve nyereményjátékok és események. 

A Szervező a Jónő Klub keretén belül továbbá "Jónő Klubkártyát" bocsát ki (a továbbiakban: „Jónő Klubkártya”), amelyet a Jónő Klub felhasználói vehetnek igénybe a jelen Felhasználási Feltételekben (továbbiakban: „Feltételek”) foglaltak szerint. A Jónő Klub keretében meghirdetett kedvezmények, egyes nyereményjátékok és események kizárólag a Jónő Klubkártyával rendelkező Felhasználók számára elérhetők. Ezek részletes feltételei mindenkor a Weboldalon, illetve jelen Feltételekben találhatók meg.

2. Részvételi feltételek, regisztráció

2.1. A Jónő Klubban részt vehet:

- minden, 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,

- aki a Jónő Klub időtartama alatt a Weboldalon valós személyes adatai (név, e-mail cím, számlázási cím, értesítési telefonszám) megadásával regisztrál, elfogadja a jelen Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot, valamint megfelel a Jónő Klub valamennyi feltételének (a továbbiakban: “Felhasználó”).

2.2. A regisztrációt a Felhasználó Facebook profilján keresztül is elkezdheti, ahol a regisztrációhoz engedélyeznie kell, hogy a Szervező hozzáférjen a Facebook által tárolt adataihoz, majd a regisztráció befejezéséhez a Weboldalon meg kell adnia a regisztrációhoz szükséges további adatokat, és el kell fogadnia az Adatvédelmi Nyilatkozatot, valamint a jelen Feltételeket.

2.3. A regisztráció során a Felhasználónak lehetősége van feliratkozni a Szervező hírlevelére is.

2.4. Azon Felhasználók, akik a Weboldalon már korábban regisztráltak, ismételt regisztráció nélkül részt vehetnek a Jónő Klubban a jelen Feltételekben és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt feltételek elfogadását követően.

2.5. Többszörös regisztráció esetén az elsőt követő további regisztrációk érvénytelenek. A Szervező nem köteles az adatok helytállóságát ellenőrizni, azonban a valótlan adatokat megadó Felhasználó regisztrációját jogosult megtagadni.

2.6. A Jónő Klubban nem vehetnek részt viszonteladók. Viszonteladónak minősülnek azok a gazdálkodó szervezetek, illetőleg természetes személyek, akik a Jónő Klub keretében vásárolt vagy megynyert termékeket nem saját célra használják fel, hanem továbbértékesítési célból vásárolnak.

2.7. A Felhasználó a Jónő Klubban történő regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot, és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Felhasználó a Feltételeket, az Adatvédelmi nyilatkozatot vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azokkal kapcsolatban kifogást emel, továbbá ha utóbb kiderül, hogy valamely személy a Feltételeknek nem felel meg, a Jónő Klubban nem jogosult részt venni, illetve a Jónő Klubból automatikusan kizárásra kerül.

2.8. A Jónő Klub lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Feltételek, az Adatvédelmi Nyilatkozat és a Vásárlási Feltételek szerint történik. Amennyiben a fenti feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a Weboldalon közzétett információkat, illetve a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Jónő Klubkártya igénylése

3.1. Ha a Felhasználó klubkártyát szeretne igényelni, mert  szeretne a klubkártyásoknak járó előnyökben részesülni, akkor meg kell vásárolnia a kártyát, amelyet a Szervező a Felhasználó nevével, egyedi azonosítójával és az azonosítóhoz tartozó vonalkóddal lát el.

3.2. A Jónő Klubkártyát a Jónő Klub weboldalának részeként működő webshopon keresztül lehet megvásárolni, a Jónő Klubkártya kosárba helyezésével, majd kifizetésével, ennek feltétele, hogy a Felhasználó a regisztrációkor megadja a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie a Jónő Klub weboldalra.

3.3. A szerződéses jogviszony a Felhasználó és a Szervező között a Jónő Klubkártya igénylésének befogadásával jön létre. A kártyaigénylés befogadásáról a Szervező értesítő e-mailt küld a Felhasználó részére.

3.4. A Szervező ideiglenes Jónő Klubkártyát küld e-mailen keresztül a Felhasználó részére, amellyel a Jónő Klubkártya kézhezvételéig igénybe tudja venni a Jónő Klub keretén belül biztosított kedvezményes ajánlatokat, részt vehet a klubkártyásoknak meghirdetett nyereményjátékokban és eseményeken. Az ideiglenes kártyára és kiszállításra vonatkozó feltételek:

- bankkártyás és átutalásos fizetés esetében a felhasználó a kártya díjának szervező bankszámlájára való beérkezésétől számított legfeljebb 10 munkanapon belül egy újabb e-mailben megkapja a kártya képét (ezen a kártya vonalkódja és egyedi azonosítója is szerepel), további legfeljebb 5 munkanapon belül pedig a szervező postára adja a kártyát,

- postai utánvéttel való szállítás esetén a felhasználó nem kapja meg e-mailben a kártya képét (mert még nem fizette ki), hanem a rendelés beérkezésétől számítva a szervező legfeljebb 15 munkanapon belül postára adja a kártyát postai utánvétes feladással.

3.5. A Felhasználó köteles a kártyaigényléskor a személyazonossági okmányaiban szereplő adatait megadni, tehát a Jónő Klubkártyán fantázianevet nem szerepeltethet, és a Szervező jogosult a nyilvánvalóan nem valós adatokkal kitöltött kártyaigénylést elutasítani.

3.6. A Jónő Klubkártya fizetésével és kézbesítésével kapcsolatos költségek a felhasználót terhelik. A Jónő Klubkártya igénylésének díja bruttó 2990,- Ft. A Jónő Klubkártya a rendelés beérkezését követő hónaptól számított egy évig, illetve legkésőbb jelen Feltételekben meghatározottak bekövetkeztéig (pl. letiltás, Jónő Klub megszűnése, szerződés felmondása) érvényes. Ezt követően a Jónő Klubkártya letiltásra kerül és nem használható tovább.

3.7. A Jónő Klubkártya díjának megfizetése történhet bankkártyás fizetés, banki átutalás útján, illetve postai utánvéttel történő fizetéssel is. A kívánt fizetési módot a kártyaigényléssel egyidejűleg választhatja ki a Felhasználó. A kártya kézbesítése postai úton történik.

3.8. A Jónő Klubkártyát a Szervező szabályszerű igénylés esetén a kártyadíj megfizetését követően postázza a Felhasználó által megadott címre. A Szervező a Jónő Klubkártyát az általa ismert legutolsó (változás bejelentésig az igénylőlapon vagy más, a Szervező által elfogadott módon megadott) levelezési címre küldi. Lakcímváltozás vagy az igénylőlapon feltüntetett személyi adatokban bekövetkezett egyéb változás esetén a Felhasználó köteles a Szervezőt haladéktalanul tájékoztatni. Az elavult, megváltozott adatok miatt okozott problémákért a Szervezőt felelősség nem terheli.

3.9. A Jónő Klubba regisztrált Felhasználóknak lehetőségük van másnak is Jónő Klubkártyát igényelni ajándékba, a következők szerint:

-  a Jónő Klubkártyát a Jónő Klub weboldalának részeként működő webshopon keresztül lehet ajándékba is megvásárolni, a Jónő Klubkártya kosárba helyezésével, majd kifizetésével

- az ajándékozott nevét, akinek a Felhasználó a kártyát szánja, megadja a Rendelés összesítésekor a megjegyzés rovatban

-  az ajándék klubkártyaigénylés befogadásáról a Szervező értesítő e-mailt küld a Felhasználó részére

- az ajándék klubkártya vásárlásának és szállításának feltételei megegyeznek a 3.6.-3.8. pontokban foglaltakkal

- az ajándékozottnak a klubkártyája kézhezvételét követően regisztrálnia kell a Weboldalra, a Weboldalon meg kell adnia a regisztrációhoz szükséges adatokat, és meg kell adnia a kártyáján lévő egyedi azonosítót, valamint el kell fogadnia az Adatvédelmi Nyilatkozatot, valamint a jelen Feltételeket

- a Szervező a regisztrációt követő legfeljebb 10 munkanapon belül aktiválja a kártyát, amiről e-mailben értesíti az ajándék klubkártya birtokosát

- a szerződéses jogviszony az ajándék klubkártyával rendelkező Felhasználó és a Szervező között a Jónő Klubba való regisztrációval jön létre, és innentől vonatkoznak rá a jelen Feltételekben foglaltak

3.10. A Szervező jogosult a kártyaigénylést elutasítani, amennyiben a Felhasználó:

- az igénylőlap kötelező mezőit hiányosan vagy hibásan töltötte ki,

- nem természetes személy,

- nem magyarországi levelezési címet adott meg,

- a Jónő Klubkártya éves díját nem fizette meg,

- a Jónő Klubban való részvételét a Szervező a Felhasználónak felróható okból azonnali hatályú felmondással már korábban megszüntette,

- a kártyaigénylése a jelen Feltételek valamely rendelkezésébe ütközik.

3.11. A Jónő Klubkártya kizárólag főkártyaként kerül kibocsátásra, és kizárólag a Jónő Klubkártya birtokosaként regisztrált Felhasználó használhatja. 

3.12. A Jónő Klubkártya a Szervező tulajdonát képezi. A kártyabirtokos Felhasználó a Jónő Klubkártyát a Jónő Klubban való részvétele befejezésekor köteles postai úton beszolgáltatni vagy megsemmisíteni.

3.13. A Jónő Klubkártya igénylésére a továbbiakban a Vásárlási Feltételek irányadóak.

4. A Jónő Klubkártya letiltása

4.1. A Felhasználó bármikor kérheti Jónő Klubkártyája letiltását, köteles azonban ezt haladéktalanul kérni, ha a Jónő Klubkártya kikerült a birtokából, így különösen, ha elveszett, ellopták vagy megsemmisült. A Felhasználó az azonosító adatainak megadása mellett teheti meg bejelentését a Szervező 11.1. pontban foglalt elérhetőségein.

4.2. Figyelem, a letiltást követően pótkártya kibocsátási igényét a Felhasználónak minden esetben jeleznie kell, tekintettel arra, hogy a Jónő Klubkártya tiltásával nem kerül új Jónő Klubkártya automatikusan kibocsátásra.

4.3. A Felhasználó csak a saját nevére kiállított Jónő Klubkártya letiltását kezdeményezheti. A letiltási igényt az info@hogyanlegyekjono.hu e-mail címre lehet küldeni, és a Szervező legfeljebb 10 munkanapon belül dolgozza fel a tiltási igényt és adja postára az új Jónő Klubkártyát.

4.4. A letiltásból eredő, a Felhasználót ért kárért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervezőt nem terheli felelősség az Felhasználót ért kárért akkor sem, ha a bejelentés nem a Felhasználótól származik (pl. jogosulatlan vagy illetéktelen bejelentés esetén).

4.4. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy visszaélés, jogosulatlan módon történő használat gyanúja esetében a Jónő Klubkártyát saját hatáskörében letiltsa.

4.5. Amennyiben a Jónő Klubkártya letiltására nem a Felhasználó kérelmére került sor, hanem azt a Szervező egyoldalúan kezdeményezte, akkor a letiltást követően arról a Felhasználót a Szervező választása szerint telefonon, e-mailben vagy postai úton 5 munkanapon belül értesíti.

4.6. Pótkártya igény bejelentésekor a régi Jónő Klubkártya minden esetben automatikusan tiltásra kerül.

4.7. A Jónő Klubkártyával kapcsolatos esetleges visszaélés kockázatait és következményeit a letiltás időpontjáig a Felhasználó viseli.

5. A Jónő Klubkártya pótlása, cseréje

5.1. A Jónő Klubkártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor, a Jónő Klubkártyán található Felhasználói adatok megváltozásakor a Felhasználó bejelentése alapján a Szervező a pótlás céljából új Jónő Klubkártyát (pótkártyát) bocsát ki a Felhasználó részére, amellyel egyidejűleg a korábbi Jónő Klubkártya letiltásra kerül. A pótkártya kibocsátásának előfeltétele, hogy a Felhasználó a Jónő Klubkártya pótlásának, cseréjének igényét, illetve annak okát a Szervező részére bejelentse.

5.2. A Jónő Klubkártya pótlása, cseréje esetén újabb éves kártyaigénylési díjat nem kell megfizetni, azonban a Felhasználó köteles megtéríteni a pótkártya előállítási és kézbesítési díját. A Jónő Klubkártya kézbesítésének meghiúsulása esetén a Szervező díjmentesen pótolja a Jónő Klubkártyát.

5.3. A Szervező a pótkártyát legkésőbb az igény bejelentését követő legfeljebb 10 munkanapon belül legyártja és a Felhasználó regisztráció során megadott levelezési címére postára adja.

5.4. Ha a pótkártya kibocsátására a Jónő Klubkártya meghibásodása, megsérülése vagy a Felhasználó egyes adatainak megváltozása miatt kerül sor, a régi Jónő Klubkártyát a Felhasználó köteles eljuttatni a Szervező részére vagy megsemmisíteni.

6. A Jónő Klubkártya megújítása

6.1. Az egyéves szerződéses időszak lejártával a Felhasználónak lehetősége van újabb egy évre megújítania Jónő Klubkártyáját a mindenkor hatályos Feltételek szerinti kártyaigénylési díj megfizetésével.

7. A Jónő Klubkártya használata

7.1. A Jónő Klubkártya birtokosa a Jónő Klubkártya használata révén jogosult a Jónő Klubban való részvételre és a Jónő Klub során a Szervezőnek a Weboldalon megjelölt partnerei (a továbbiakban: „Partner”) által biztosított kedvezményes ajánlatok igénybe vételére.

7.2. Az éppen aktuális kedvezményes ajánlatokról, nyereményjátékokról, eseményekről a Felhasználó a Weboldalról és a Szervező hírleveléből értesülhet. A Partnerek által meghirdetett kedvezményes ajánlatok, amelyeket a Partnerek Weboldalon feltüntetett webáruházaiban vagy a kijelölt üzleteiben, illetve nyereményjátékain keresztül lehet igénybe venni, időben vagy mennyiségben limitáltak lehetnek és mindig egyedileg, a Weboldalon meghatározott feltételekkel vehetők igénybe.

7.3. A Szervező fenntartja magának a jogot a kedvezményes ajánlatok frissítésére és módosítására. A kedvezményes ajánlatok a Weboldalon történő meghirdetésüktől a visszavonásukig élnek a Jónő Klub időtartama alatt.

7.4. A Felhasználó az alábbiak szerint veheti igénybe a kedvezményeket, előnyöket a Jónő Klubkártyával vagy ideiglenes Jónő Klubkártyával:

- üzletben pénztárnál felmutatással vagy a vonalkód leolvasásával, illetve a vonalkódhoz tartozó egyedi azonosító bevitelével;

- webshopokban, a partner webshopjába való regisztrációt követően a vásárláskor a kártyán található azonosító megadásával, vagy a kártya kifizetésének Szervező általi feldolgozását és partnerrel való adategyeztetést követően automatikusan megjelenő kedvezményes árakon;

- Jónő Klub oldalon a Webshopon keresztül megvásárolható termékek és szolgáltatások kedvezményes megvásárlásához a Jónő Klub Webshopjába való regisztrációhoz szükséges adatok megadását és a kártya kifizetésének Szervező általi feldolgozását követően automatikusan megjelenő kedvezményes árakon;

- Jónő Klub oldalon a Szervező által a Takács Nóra vagy egyéb hivatalos felhasználó profil oldalán közzétett hozzászólásokon, témákon, eseményeken és tippeken keresztül meghirdetett nyereményjátékokban; 

- eseményeken a Jónő Klub oldalon az eseményhez való előzetes csatlakozással és az eseményen a kártya felmutatásával.

7.5. A jelen Jónő Klub keretében igénybe vehető kedvezményes ajánlatok más kedvezményekkel nem összevonhatóak, illetve nem becserélhetőek, készpénzre nem válthatóak, és kizárólag a Weboldalon megjelölt időpontig, illetve a készlet erejéig vehetők igénybe.

7.6. A kedvezmények igénybevétele során a Szervező, illetve Partnerei a kedvezményt érvényesítő személy személyazonosságát nem vizsgálják, ezért az esetleges illetéktelen kártyahasználatért való felelősségüket kizárják.

7.7. Az eltört vagy más módon sérült Jónő Klubkártya elfogadását a Szervező, illetve Partnerei jogosultak megtagadni. A törölt, érvénytelenné vált vagy egyéb okból nem használt Jónő Klubkártyák után a Felhasználó kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult.

7.8. A Felhasználó csak a Jónő Klub időtartama alatt veheti igénybe a kedvezményes ajánlatokat. A Jónő Klub visszavonásáról a Szervező a Weboldalon a visszavonás előtt 30 nappal elhelyezi az erről szóló tájékoztatást és egyúttal e-mailben is értesíti a Felhasználókat.

7.9. A Jónő Klubkártyákkal való visszaélés a Jónő Klubból való kizárást eredményezheti.

8. Nyereményjátékok

8.1. A Szervező a Jónő Klub keretein belül nyereményjátékokat szervez a regisztrált tagok körében. A nyereményjátékokban való részvétel feltétele, hogy a Felhasználó a Jónő Klub regisztrált tagja legyen és elfogadja a jelen Feltételeket.

8.2. A Jónő Klub keretében megszervezett nyereményjátékok részletes feltételei mindenkor a Weboldalon közzétett játékkiírásban, illetve az általános, összes nyereményjátékra érvényes szabályok a jelen Feltételekben találhatók meg. Egyes nyereményjátékokban kizárólag a Jónő Klubkártyával rendelkező Felhasználók vehetnek részt, erről a Szervező mindig tájékoztatja az adott játékkiírásban a Felhasználókat.

8.3. A nyereményjátékok szervezője a 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft. (Szervező). A Nyereményjátékokban részt vehet minden a jelen feltételek szerint a Jónő Klubba regisztrált Felhasználó. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.). A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átválthatók. A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyeremények darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

8.4. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai e-mailben értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, telefonszám.

8.5. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett időpontban és helyszínen adja át az értesítést követő legfeljebb 60 naptári napon belül. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a hogyanlegyekjono.hu weboldalon közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.

8.6. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatai (név, e-mail cím, illetve a nyertes esetén lakcím és telefonszám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából. Amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje. A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó.

8.7. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8.9. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetősége: info@hogyanlegyekjono.hu

9. Jónő Team szépítő csomagok

9.1. A Jónő Klub weboldalán keresztül megrendelhetőek Jónő Team szépítő csomagok is, amelyeket bármely Felhasználó megrendelhet, aki regisztrált a Webshopba. A Jónő Klubkártyával rendelkező Felhasználók a szépítő csomagok árából is kedvezményt kapnak. A megrendelt csomagokhoz az időpontok egyeztetését a Szervező 2015. január 5-től kezdi.

9.2. A szépítő csomagokat átutalással vagy bankkártyás fizetéssel, illetve postai utánvéttel lehet a Webshopon keresztül kifizetni.

- Az átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történő vásárlásnál a Szervező bankszámlájára az összeg beérkezésének feldolgozását követő legfeljebb 15 munkanapon belül a Szervező e-mailben kiküldi azt a linket, ami tartalmazza a szépítő csomaghoz tartozó egyedi azonosítót, a linken elérhető kérdőíven keresztül a Felhasználónak feltesz néhány kérdést, ami alapján a Jónő Team felkészül a személyre szabott szolgáltatásra.

- Postai utánvétes fizetés esetében a Szervező a rendelés feldolgozását követő legfeljebb 15 munkanapon belül postázza az átalakításról szóló levelet, ami tartalmazza a szépítő csomaghoz tartozó egyedi azonosítót is magában foglaló linket.

A kérdőívre adott válaszok megérkezését követően a Szervező 2015. január 5. után telefonon felhívja a felhasználót időpont-egyeztetés céljából.

9.3. A szépítő csomagokhoz ajándékkártyát is lehet vásárolni, ennek a folyamata:

- A webshopon keresztül átutalással vagy bankkártyás fizetéssel a szervező bankszámlájára az összeg beérkezésének feldolgozása után legfeljebb 15 munkanapon belül postára adja az ajándékkártyát, amin szerepelni fog a szépítő csomag egyedi azonosítója, illetve a mellékelt levélben a kérdőívet tartalmazó link, ami alapján a Jónő Team felkészül a személyre szabott szolgáltatásra.

- Ha postai utánvéttel vásárol valaki átalakítás csomag ajándékkártyát, akkor a Szervező a rendelés feldolgozásától számított legfeljebb 15 munkanapon belül postázza az ajándékkártyát, amin szerepelni fog az átalakítás egyedi azonosítója, illetve a mellékelt levélben a kérdőívet tartalmazó link, ami alapján a Jónő Team felkészül a személyre szabott szolgáltatásra.

A kérdőívre adott válaszok megérkezését követően a Szervező 2015. január 5. után telefonon felhívja a felhasználót időpont-egyeztetés céljából.

9.4. A szépítő csomagok esetében a Szervező által megadott korlátozott mennyiségű időpont közül lehet választani.

10. A Jónő Klub időtartama, módosítása, megszűnése

10.1. A Jónő Klub a Szervező által történő visszavonásáig tart.

10.2. A Szervező jogosult a Jónő Klub jellemzőit, feltételrendszerét, a Partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni az általa nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatások bevezetése érdekében, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a Felhasználók megszerzett jogait nem érintheti.

10.3. Ha a jelen Feltételek másként nem rendelkeznek, a módosításról szóló értesítés a Weboldalon történő közzétételével történik a módosítást hatálybalépését megelőzően 5 munkanappal.

10.4. A Szervező a Jónő Klubkártya kibocsátásával, a Jónő Klub szolgáltatásaival kapcsolatos díjváltozás jogát fenntartja, azzal, hogy a díjváltozást – amennyiben ilyen alkalmazásra kerül – a hatályba lépést megelőzően 5 munkanappal közzéteszi és a díjváltozás kizárólag az újonnan Jónő Klubkártyát igénylő Felhasználókra vonatkozik.

10.5. Amennyiben a Szervező a Jónő Klub befejezése mellett dönt és emiatt valamennyi Felhasználóval kötött megállapodását felmondja, a felmondásról és a Jónő Klub befejezéséről előzetesen 30 nappal a Weboldalon tájékoztatja erről a Felhasználókat. A Jónő Klub befejezésének időpontja a tájékoztató hirdetményben megjelölt időpont. A tájékoztató közzétételének időpontját követően Jónő Klubkártya nem igényelhető és a Jónő Klubkártyával az aktuális kedvezményes ajánlatok a Jónő Klub befejezéséig vehetők igénybe.

10.6. A Szervező jogosult a Felhasználónak a Jónő Klubban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg Jónő Klubkártyáját megszüntetni, amennyiben a Felhasználó neki felróható okból hamis adatokat közöl a Szervezővel, vagy a Jónő Klubkártyával bármilyen visszaélést követ el, vagy nem tartotta be jelen Feltételek és mellékleteiben rögzítetteket.

10.7. A Felhasználónak jogában áll a Jónő Klubban való részvételét bármikor azonnali hatállyal írásban megszüntetni. A Felhasználó a felmondásra irányuló nyilatkozatának a Szervező részére való elküldését követő 30 napon belül köteles kártyáját a Szervező részére visszaszolgáltatni, vagy önmaga megsemmisíteni. A Szervező jogosult a Jónő Klubkártyát a Felhasználó és a Szervező közötti szerződéses jogviszony megszűnése napjával érvényteleníteni.

10.8. A kártyaigénylési díj a szerződés felmondása, illetve a Jónő Klub megszűnése esetén nem jár vissza a Felhasználó részére.

11. Adatkezelés és adatvédelem

11.1. A Felhasználó a Jónő Klubban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

11.2. Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentésre került. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80419/2014.

11.3. A Jónő Klubban való részvétellel a Felhasználó önkéntesen hozzájárul, hogy amennyiben valamely, a Jónő Klubon belül meghirdetett játékban nyer, akkor a neve és képmása mindenki számára elérhető módon megjelenjen a Weboldalon, illetve nyertességéről a Szervező a Hogyan legyek jó nő? Facebook oldalon bejegyzést helyezhet el a Felhasználó nevének megjelölésével. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Szervező saját marketingtevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához, továbbá képmása a Weboldalon való megjelenéséhez idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

12. Felelősség

12.1. A Szervező a Felhasználókkal szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén. A Szervező a Jónő Klubkártyák esetleges téves letiltásáért csak szándékosság vagy bűncselekmény esetén felel. A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét a gondatlansággal okozott kárért, valamint a Felhasználó által elszenvedett tényleges vagyoni veszteségen felüli további kárért, így az elmaradt haszonért, felmerült költségekért.

12.2. A Szervező kizárja felelősségét a Felhasználó valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Jónő Klubba történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Felhasználót terheli.

12.3. A Felhasználó kizárólag saját e-mail címével jogosult részt venni a Jónő Klubban. A Jónő Klubbal kapcsolatos e-mail fiók használat jogosultságából fakadó esetleges vitákkal kapcsolatban a Szervező a felelősségét kizárja.

12.4. Az a Felhasználó, aki többszörösen vagy hamis adatokkal regisztrál, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, illetve valószínűsíthető, hogy a Jónő Klub menetét bármilyen módon befolyásolni próbálja, ideértve azt is, amennyiben a Weboldal feltörésével, robot- vagy spam program használatával vagy egyéb már csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni, illetve a jelen Feltételek bármely rendelkezését megsérti, a Jónő Klubból kizárásra kerül, továbbá a Szervező fenntartja a jogot, hogy polgári kártérítési, illetve büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a Felhasználóval szemben, aki nem tisztességes úton kíván a Jónő Klub során előnyhöz jutni. A Jónő Klubból történő kizárással a Felhasználó profilja, Jónő Klubkártyája és kedvezményei automatikusan törlésre kerülnek, a törölt, érvénytelenné vált vagy egyéb okból fel nem használt kedvezmények után a Felhasználó kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.

12.5. A Szervező a Jónő Klubkártyák hibájáért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Jónő Klubban való részvétellel összefüggésben, továbbá  a Jónő Klub vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

12.6. A Weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatják a Szervezőn kívül álló tényezők  (pl. kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, stb.). A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Jónő Klub időtartama alatt a Jónő Klub, illetve az azt tartalmazó Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, túlterhelt vagy esetlegesen leáll.

12.7. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a kedvezményes ajánlat igénybe vétele a Szervezőnek fel nem róható okból hiúsul meg, vagy a Jónő Klub idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a kedvezményes ajánlatok igénybevételének meghiúsulását eredményező okok miatt az ajánlatokat bármikor megváltoztassa vagy visszavonja.

12.8. A Szervező a kézbesítés hiányosságáért, a sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Felhasználót vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében nem vállal felelősséget.

12.9. A Jónő Klubban való regisztrációval, illetve Jónő Klubkártya használatával kapcsolatos esetleges visszaéléselért a Szervezető minden felelősséget kizár. Visszaélés gyanúja esetén a Szervező jogosult a Felhasználót a Jónő Klubból kizárni, a kizárással a Felhasználó profilja és Jónő Klubkártyája automatikusan törlésre kerül, amelyre tekintettel a Felhasználó kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.

12.10. Sem a Szervező, sem a Partnerek nem felelnek a Jónő Klubkártyákkal kapcsolatos harmadik személynek felróható visszaélésekért, valamint a Jónő Klubkártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok a Szervező vagy Partnerei szándékos magatartására vezethetők vissza.

12.11. A Szervező nem felel a Partnerek Felhasználókkal szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. A Partnereknél beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a Felhasználóknak közvetlenül a Partnerekkel kell rendezniük.

12.12. A Szervezőnek a Felhasználókkal fennálló jogviszonyával összefüggő kártérítési felelőssége egyebekben – ide nem értve a szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget - kizárt. A Szervező kártérítési felelősségének korlátozása a szerződésszegésért való felelősség tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. § rendelkezésén alapul.

13. Tájékoztatás

13.1. A Jónő Klubbal, Jónő Klubkártyával, kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve panasz a következő elérhetőségeken tehető:

Cím: 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft. - 1121 Budapest, Rege út 11/A

E-mail: info@hogyanlegyekjono.hu

13.2. A Felhasználó reklamációjának vagy egyéb kérésének, bejelentésének beérkezésekor a Szervező az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb idő, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja az esetet.

13.3. Amennyiben a reklamáció valamely Partner magatartásával kapcsolatos, úgy a Felhasználó az adott Partnernél is megteheti a reklamációját.

13.4. A hivatalos Feltételek, továbbá a Jónő Klubról részletes információk elérhetők a hogyanlegyekjono.hu internetes címen. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Jónő Klub szabályait a Jónő Klub időtartama alatt bármikor megváltoztassa. Ebben az esetben a Feltételek változásairól a hogyanlegyekjono.hu internetes címen nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.